Čo si priniesť do nemocnice?


Návšteva ambulancie

+ občiansky preukaz

+ kartičku poistenca

+ odporúčanie od všeobecného lekára

+ + podrobné informácie o platbách

nájdete na podstránke platené služby


Hospitalizácia

+ občiansky preukaz

+ kartičku poistenca

+ zdravotnú dokumentáciu

+ odporúčenie na hospitalizáciu

+ doklad o PN, ak bol vystavený

ošetrujúcim lekárom

+ hygienické potreby

+ domácu obuv, pyžamo, župan

+ + + odporúčame nebrať si so sebou väčší

obnos peňazí, šperky a iné cennosti a pod.