AREÁL
GENERÁLA
VESELA

AREÁL
POVAŽSKÁ
BUS / VLAK
PAVILÓN
CHIRURGIE
PAVILÓN
OČNEJ
KLINIKY
PAVILÓN
PSYCHIATRICKÉHO
ODDELENIA
PAVILÓN
KAIM
PAVILÓN
ORL
KLINIKY
RIADITEĽSTVO
NEMOCNICE
PAVILÓN KLINIKY
VNÚTORNÉHO
LEKÁRSTVA
PAVILÓN
NEUROLOGICKEJ
KLINIKY
PAVILÓN
TRANSFUZIOLOGICKO-
-HEMATOLOGICKÉHO
ODDELENIA
LEKÁREŇ
PAVILÓN
HLAVNÝ
PAVILÓN
INFEKTOLÓGIE
PAVILÓN
PATOLÓGIE
POLIKLINIKA
POHOTOVOSŤ
ODDELENIE
CHIRURGIE
AMBULANCIA
CHIRURGIE 1
AMBULANCIA
CHIRURGIE 2
AMBULANCIA
CHIRURGIE 3
AMBULANCIA
CHIRURGIE 4
AMBULANCIA
CHIRURGIE 5
AMBULANCIA
ONKOLÓGIE
AMBULANCIA
ÚRAZOVEJ
CHIRURGIE 1
AMBULANCIA
ÚRAZOVEJ
CHIRURGIE 2
AMBULANCIA
UROLÓGIE
AMBULANCIA
ORTOPÉDIE 1
AMBULANCIA
ORTOPÉDIE 2
AMBULANCIA
ORTOPÉDIE 3
AMBULANCIA
NEUROCHIRURGIE
POHOTOVOSŤ
ODDELENIE
ÚRAZOVE
CHIRURGIE
ODDELENIE
ORTOPÉDIE
ODDELENIE
NEUROCHIRURGIE
RTG
CT
HLAVNÝ
VCHOD
HLAVNÝ
VCHOD